Talon kauppakirja videopuhelulla 4.4.2022 alkaen

 4. huhtikuuta lähtien  on mahdollista käsitellä videoneuvottelulla kiinteistöjen ostamista ja myyntiä. Videoneuvotteluistunnot tehdään uuden digitaalisen alustan kautta, jonka avulla voit lähettää asiakirjoja.

Teot, jotka oli mahdollista suorittaa vain notaarissa, voidaan tehdä videoneuvottelulla huhtikuusta alkaen. Tämä on kuitenkin väliaikainen järjestelmä, ja se on voimassa kaksi vuotta.
 
Sen lisäksi, että se lisää virallisten asiakirjojen joustavuutta, se auttaa fyysisessä sijoiltaanmenossa.
 
Lue lisää Caixa Geral de Depósitosin artikkelin mukaan.
 
Uusi lainsäädäntö
30.12.2021 julkaistun asetuksen nro 126/2021 mukaan 30.12.2021 julkaistut säännöt virallisten asiakirjojen, yksityisten asiakirjojen todentamista koskevien ehtojen ja tunnustusten toteuttamiseen videoneuvottelun avulla tulivat voimaan 4.4.2022.
 
Tämä oikeudellinen asetus on luonteeltaan väliaikainen, ja se on voimassa vain kaksi vuotta. Tämän ajanjakson lopussa se on "hallituksen arvioitavana".
 
Tähän asti talon kauppakirjan kaltaiset teot on voitu suorittaa vain arkistokonservaattorin, arkistovirkailijan, notaarin, portugalilaisen konsuliedustajan, asianajajien tai asianajajien edessä.
 
Uuden lainsäädännön myötä kaikkien toimijoiden fyysistä läsnäoloa ei enää tarvita. Hallituksen mukaan tämä on myös tapa vastata pandemian myötä voimistuneeseen julkisten verkkopalvelujen kasvavaan kysyntään.
 
Tätä varten on käynnistetty oma tietokonealusta prosessin koko turvallisuuden varmistamiseksi. Alustan hallinnoinnista vastaavat Institute of Records ja Notary, I. P., yhdessä Institute of Financial Management and Justice Equipmentin kanssa, I. P.
 
Pääsy tietokonealustalle
Tähän uuteen järjestelmään sisältyvät viralliset asiakirjat, yksityisten asiakirjojen todentamista koskevat ehdot ja tunnustukset voidaan toteuttaa tätä tarkoitusta varten luodun ja justica.gov.pt saataville asetetun tietokonealustan kautta.
 
Päästäkseen varatulle alueelle käyttäjien on todennettava kansalaiskortilla tai digitaalisella mobiiliavaimella. 
 
Sen lisäksi, että he pääsevät videoneuvotteluistuntoihin, ne voivat lähettää ja tutustua asiakirjoihin, antaa suostumuksensa tekojen audiovisuaaliseen tallennukseen tai tutustua niiden tekojen historiaan, joihin ne puuttuivat.
 
Näiden tekojen toteuttaminen videoneuvottelulla riippuu aina aikaisemmasta aikataulusta.
 
Kun päivä ja aika on merkitty, asianomaisille sidosryhmille lähetetään viesti heidän ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen, jossa vahvistetaan tapaaminen ja linkki videoneuvotteluistuntoon sekä arvo ja tiedot erääntyvien maksujen maksamista varten. 
 
Osallistujien mukana voi olla asianajaja tai asianajaja (henkilökohtaisesti tai etänä). Tämä viittaus on sisällytettävä laadittuihin asiakirjoihin.