Huisakte per videogesprek vanaf 4 april 2022

 

 

 

 Sinds  4 april is het mogelijk om per videoconferentie de aan- en verkoop van onroerend goed te behandelen. Videoconferencingsessies worden gedaan via een nieuw digitaal platform, waarmee u documenten kunt verzenden.

Handelingen die alleen in een notaris konden worden uitgevoerd, kunnen vanaf april per videoconferentie worden gedaan. Dit is echter een tijdelijke regeling en zal twee jaar van kracht zijn.
 
Naast het vergroten van de flexibiliteit in authentieke handelingen, helpt het bij fysieke ontwrichting.
 
Lees meer, volgens een artikel van Caixa Geral de Depósitos.
 
Nieuwe wetgeving
Volgens Wetsdecreet nr. 126/2021 zijn de regels die van toepassing zijn op de realisatie, via videoconferentie, van authentieke akten, voorwaarden voor authenticatie van privédocumenten en erkenningen, gepubliceerd op 30 december 2021, in werking getreden op 4 april 2022.
 
Deze wettelijke regeling is tijdelijk van aard en geldt slechts voor twee jaar. Aan het einde van deze periode zal het "onderworpen zijn aan evaluatie door de regering".
 
Tot nu toe konden handelingen zoals het akteproces van een huis alleen worden uitgevoerd voor een recordconservator, een recordfunctionaris, een notaris, een consulaire agent Portugees, advocaten of advocaten.
 
Met de nieuwe wetgeving is de fysieke aanwezigheid van alle actoren niet langer vereist. Volgens de regering is dit ook een manier om te blijven inspelen op de groeiende vraag naar online openbare diensten die met de pandemie is toegenomen.
 
Hiervoor is een eigen computerplatform gestart om de gehele beveiliging van het proces te certificeren. Het beheer van het platform is de verantwoordelijkheid van het Institute of Records and Notary, I. P., in samenwerking met het Institute of Financial Management and Justice Equipment, I. P.
 
Toegang tot het computerplatform
De authentieke akten, de voorwaarden voor de authenticatie van privédocumenten en de erkenningen die onder deze nieuwe regeling vallen, zullen kunnen worden uitgevoerd via een computerplatform dat voor dit doel is opgezet en beschikbaar wordt gesteld in justica.gov.pt.
 
Om het gereserveerde gebied te betreden, moeten gebruikers zich authenticeren via de burgerkaart of digitale mobiele sleutel. 
 
Naast toegang tot videoconferentiesessies kunnen zij via het platform documenten verzenden en raadplegen, toestemming geven voor de audiovisuele opname van de handelingen of de geschiedenis raadplegen van de handelingen waarin zij tussenbeide kwamen.
 
De realisatie van deze handelingen per videoconferentie is altijd afhankelijk van een voorafgaande planning.
 
Nadat de dag en het tijdstip zijn gemarkeerd, wordt een bericht verzonden naar de respectieve belanghebbenden naar het door hen opgegeven e-mailadres, met de bevestiging van de afspraak en de link naar de videoconferentiesessie, evenals waarde en gegevens voor de betaling van de verschuldigde vergoedingen. 
 
De deelnemers kunnen zich laten vergezellen door een advocaat of advocaat (in persoon of op afstand). Deze verwijzing moet in de opgestelde stukken worden opgenomen.